بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی حصار مهتر به طول ٧ کیلومتر به پایان رسید.

راه روستایی حصار مهتر- شهرک خانه از راههای روستایی شهرستان رباط کریم  به طول ٧ کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ٩٥٠٠ میلیون ریال در مدت یک ماه روکش و بهسازی گردید.

این پروژه با پیگیری های فرمانداری رباط کریم ، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اجرا و به اتمام رسید.

شایان ذکر است علاوه بر اهالی روستای حصار مهتر، پادگانهای واقع در این منطقه و خانه های سازمانی آنها نیز از این جاده روستایی تردد می کنند.

 

منبع