این خبر در تاریخ 93/06/24 در روزنامه ایران به چاپ رسیده است برای دیدن خبر در سایت این نشریه روی عکس کلیک کنید