تبلیغات X
اخبار رباط کریم اخبار بهارستان اخبار پرند

اخبار رباط کریم اخبار بهارستان اخبار پرند

دفتر نمایندگی مطبوعاتی علی ابن ابی طالب نماینده ی نشریات ایران، جمهوری اسلامی، کائنات، سایه تهران در شهرستان رباط کریم می باشد. تلفن دفتر:02156430809 فکس:02156427883 موبایل:09394576583 Email:Robatiran@gmail.com